Verlenging proceduretermijnen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege

door
Elke Casteleyn

Het nooddecreet machtigt de Vlaamse Regering om regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen. In dit kader keurt ze nu een uitvoeringsbesluit bij het decreet goed met maatregelen specifiek gericht op de (procedurele) werking van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (hierna "DBRC"), meer specifiek de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege. Zo worden onder meer de termijnen om een beroep in te stellen, maar ook de andere lopende proceduretermijnen, verlengd met 30 dagen.  

Hierna vindt u de voornaamste gevolgen van dit besluit voor het indienen en het behandelen van de beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwisingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC):

·  De termijnen om beroep in te stellen bij de RvVb en het HHC die lopen op de datum van inwerkingtreding van het besluit of die aanvangen in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 worden verlengd met 30 dagen.

·  De vervaltermijnen vermeld in het DBRCdecreet en DBRC-procedurebesluit die lopen op de datum van inwerkingtreding van het besluit of die aanvangen in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 worden verlengd met 30 dagen, met uitzondering van de vervaltermijnen in vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

·  Bij het behandelen van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt het voor de RvVb en de procespartijen vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 mogelijk om een email te gebruiken als betekeningswijze en wordt een afwijkende zittingsregeling voorzien.

De Vlaamse Minister, bevoegd voor Justitie, kan de einddatum, alsook de termijnen van 30 dagen verlengen.

U vindt de integrale berichtgeving van de DBRC via volgende link https://www.dbrc.be/coronamaatregelen