Omzendbrief FAGG over voordelen en premies in het kader van overheidsopdrachten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

door
Elke Casteleyn

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vaardigde op 21 juni 2019 een omzendbrief uit gericht aan ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken, fabrikanten en groothandelaars van geneesmiddelen en fabrikanten, invoerders en distributeurs van medische hulpmiddelen.


Het FAGG stelt vast dat steeds meer ziekenhuizen bij het uitschrijven van overheidsopdrachten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen bijkomende voordelen of premies vragen. Deze premies of voordelen zouden verder gaan dan eenvoudige quantumkortingen. Zo zou in de opdrachtdocumenten melding worden gemaakt van opleidingen voor het gebruik van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, educatief materiaal, software voor opvolging van patiënten e.a.


Onder verwijzing naar artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, herinnert het FAGG aan het verbod op het vragen, aanvaarden, het aanbieden of het verschaffen van voordelen of premies in het kader van het leveren van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. Het FAGG verduidelijkt dat het niet mogelijk is om bijkomende diensten kosteloos of gratis ter beschikking te stellen, waarmee wordt bedoeld “zonder dat hiertoe een afzonderlijke kostprijs werd aangerekend of zonder dat minstens uitdrukkelijk wordt bepaald dat de kostprijs van deze diensten is opgenomen in de prijs van de goederen”.


Verder wijst het FAGG er terecht op dat, overeenkomstig de overheidsopdrachtenreglementering, de gunningscriteria verband moeten houden met het voorwerp van de overheidsopdracht.


De volledige omzendbrief is gepubliceerd op de website van het FAGG.