Dringende maatregelen Raad van State

door
Elke Casteleyn

De Raad van State zal vanaf maandag 16 maart tot zondag 19 april 2020 de zittingen van de afdeling Bestuursrechtspraak beperken tot het strikt noodzakelijke.

Tijdens die periode zullen alleen de uiterst dringende zaken worden behandeld. Alle zittingen die voor die periode al waren vastgesteld, worden naar een latere datum verplaatst. De partijen en hun advocaten worden hiervan tijdig verwittigd.

Door de griffie wordt een minimumdienst verzekerd.
Alleen de zaken die met uitdrukkelijke inroeping van de uiterst dringende noodzakelijkheid worden ingeleid, worden op de rol ingeschreven.
Alle andere zaken zullen later zo snel mogelijk worden behandeld.
De griffie zal dus van 16 maart tot en met 19 april 2020 gesloten zijn voor het publiek.