De rechtsgeleerden: vers van de pers

door
Elke Casteleyn

Schaarse overheidsrechten, CDPK

In het laatste nummer van het CDPK 2019 aflevering 3-4 (inderdaad “Back to the Future” ingevolge een zetfout) is het artikel “Schaarse overheidsrechten: pleidooi voor het invoeren van het concept in het Belgisch Bestuursrecht en aanzet tot een algemene theorievorming” verschenen. Met dit artikel geven Elke Casteleyn, tevens praktijkassistent aan de UGent en prof. Frederik Vandendriessche een voorzet om het begrip “schaarse overheidsrechten” in België te introduceren. Schaarse publieke rechten is bij onze noorderburen een ingeburgerd gegeven. In onze contreien is het daarentegen een schaars gekend begrip. Tijd dus om te onderzoeken of het niet nuttig zou zijn om ook in België een theorievorming te introduceren en ontwikkelen.

Met het artikel wordt het begrip "schaarse overheidsrechten" geïntroduceerd als alternatief voor het Nederlandse begrip en wordt een aanzet tot theorievorming gegeven.

Het artikel behandelt vraagstukken zoals wat kan worden begrepen onder schaarse overheidsrechten, hoe de verdeling daarvan moet gebeuren en staan even stil bij het ontwikkelen van de rechtsbescherming inzake de verdeling van dergelijke rechten.

Nieuwsgierig naar het vervolg dat andere rechtsgeleerden en -praktizijnen aan de oproep tot verdere uitwerking zullen geven.

Jaarboek Overheidsopdrachten 2020-2021

Ook voor de nieuwste editie van het Jaarboek Overheidsopdrachten kroop Elke Casteleyn opnieuw in de pen. Dat het koninklijk besluit uitvoering overheidsopdrachten door alle knip- en plakwerk door de jaren heen niet moeders mooiste is, is geen nieuws. Maar het lelijke eendje in de bijt is toch het artikel 9. Nochtans is het die bepaling die toelicht wanneer en onder welke voorwaarden je mag afwijken van de bepalingen van het KB uitvoering. In haar bijdrage “Artikel 9 KBU: het lelijke eendje in het land der verschoppelingen” fileert Elke Casteleyn de betreffende bepaling genadeloos.