Omgevingsrecht - particulieren

Casteleyn Advocaten biedt aan bouwheren in de materie omgevingsrecht onder meer volgende dienstverlening aan:

  • Begeleiding bij het indienen van een omgevingsvergunning (verkavelingsvergunning of stedenbouwkundig) of regularisatievergunning
  • Het opstellen van bezwaarschriften
  • Het instellen van een beroep voor de Deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State al naargelang
  • Het verdedigen van uw belangen in het kader van een herstelvordering of bouwmisdrijf zowel in strafrechtelijke als burgerrechtelijke procedures