Omgevingsrecht - besturen

Casteleyn Advocaten biedt aan besturen in de materie omgevingsrecht onder meer volgende dienstverlening aan:

  • Adviesverlening en bijstand bij het verlenen van vergunningen (verkavelingsvergunning of stedenbouw)
  • Het behandelen van bezwaarschriften
  • Het verdedigen van de belangen van uw bestuur voor de Deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State al naargelang